Tiêu chuẩn Quy chuẩn Việt Nam quy định lượng dầu mỡ trong nước thải?

Lượng dầu mỡ trong nước thải chắc chắn gây ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta, đã có nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam quy định những hàm lượng dầu mỡ được phép có trong nước thải. Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề trên.

1. Phân biệt các loại dầu mỡ trong nước thải

Trong thực tế khi nhắc đến dầu mỡ có trong nước thải chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn. Cho nên phần đầu tiên của bài viết này, tôi sẽ thống nhất lại định nghĩa hai loại  dầu mỡ cơ bản như sau:

Phân biệt hai loại dầu và mỡ cơ bản

+ Mỡ: Có nguồn gốc từ động vật và dầu thực vật. Đây là những loại có nguồn gốc tự nhiên dễ phân hủy. Thường là sản phẩm của nhà bếp sinh ra từ quá trình chế biến thực phẩm.

+ Dầu: Là tổng hợp các hidrocacbon sinh ra từ quá trình chưng cất dầu mỏ. Khó phân hủy trong tự nhiên. Thường là bị tràn đổ hoặc cố ý thải bỏ ra nguồn nước.

Dựa vào ‘’TCVN 9718:2013 – Chất lượng nước, phương pháp xác định hàm lượng dầu, mỡ và hydrocacbon dầu mỏ trong nước’’ tôi phân chia thành hai loại cơ bản như trên. Từ đó sẽ chỉ rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định lượng mỡ trong nước thải.

Cả 2 loại dầu và mỡ này dù có nguồn gốc từ đâu thì khi đi vào hệ thống nước thải thì đều sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng:

+ Mỡ được các vi sinh vật trong nước phân hủy sẽ gây ra mùi hôi thối, sử dụng hết oxy có trong nước gây khó khăn cho các sinh vật sống trong nước.

+ Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ có chứa nhiều chất độc làm chết hoặc tích tụ trong cơ thể gần như tất cả các loài sinh vật sống trong nước. Gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cho nên nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần phải được đưa về ngưỡng an toàn với môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Quy định lượng dầu mỡ trong nước thải

Phần này mình sẽ dựa vào đối tượng cần định lượng để chỉ ra quy định định lượng hàm lượng đối tượng đó.

2.1. Quy định lượng mỡ trong nước thải sinh hoạt tối đa là 20 mg/l

Mỡ sinh ra từ quá trình chế biến thực phẩm, phục vụ nhu cầu ăn uống của con người nên được xếp vào loại nước thải sinh hoạt.

QCVN 14:2008 BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt có quy định rõ các loại hình cơ sở cần đạt các tiêu chuẩn thải dầu mỡ vào môi trường nước:

+ Khách sạn, nhà nghỉ

+ Trụ sở cơ quan, văn phòng, trường học, cơ sở nghiên cứu.

+ Cửa hàng bách hóa, siêu thị

+ Chợ

+ Nhà hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm

+ Cơ sở sản xuất, doanh trại lực lượng vũ trang

+ Khu chung cư, khu dân cư

Đây đều là những cơ sở ít được quản lý và nước thải thường trực tiếp được đổ bỏ vào hệ thống xử lý nước thải.

Xem thêm: Nguyên tắc cơ bản của bể tách mỡ

2.2. Quy định lượng mỡ trong nước thải công nghiệp  tối đa là 10 mg/l

 Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thường được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp. Ở đây dầu chính là một chất thải nguy hại cần phải được loại bỏ khỏi nước thải trước khi thải ra môi trường tự nhiên.

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp có chỉ rõ nước thải từ các cở sản xuất, dịch vụ công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp cần phải đưa dầu trong mỗi lít nước thải là dưới 10mg/l.

Đây là hai Quy chuẩn Việt Nam có chỉ rõ lượng dầu mỡ có trong mỗi lít nước thải. 

Hiện nay, việc sử dụng các thiết như bể tách mỡ để loại bỏ mỡ  ra khỏi nước thải sinh hoạt và bể tách dầu CPI, API để loại bỏ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ giúp các cơ sở tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Xem thêm: 5 phương pháp loại bỏ các sản phẩm từ dầu mỏ ra khỏi nước thải

Như vậy, bài viết này đã chỉ rõ cho bạn đọc những quy định hàm lượng dầu mỡ trong nước thải.

Trả lời