Bách Hóa Môi Trường

Gửi bài viết về gmail quangdaicm1@gmail.com

Số điện thoại: 0986814283

Tiêu đề mail: Tiêu đề bài viết

Nội dung mail: Ghi rõ Họ tên, số điện thoại, gmail tác giả

Sau khi bên mình nhận được bài sẽ trực tiếp liên hệ và kiểm tra nội dung. Nếu bài viết tốt bên mình sẽ đăng lên website và cảm ơn tác giả một phần quà nhỏ bằng hiện vật hoặc tiền mặt tùy vào chất lượng của bài viết.

5/5 (1 Review)