Lá đồng phế thải từ sx màng tape điện thoại có phải ctnh không

Sản xuất màng tape cho điện điện thoại di động, có dư lá đồng phế thải thì liệu có bị xếp vào danh mục chất thải nguy hại hay là không.

Read more

Bẫy mỡ công nghiệp Bắc Ninh cho nhà hàng, bếp ăn công nhân

Bẫy mỡ công nghiệp Bắc Ninh phục vụ nhu cầu của nhà hàng, bếp ăn công nhân từ vài trăm suất ăn trở lên. Có thể tích từ 1 đến vài mét khối nước

Read more
error: Content is protected !!