Bách Hóa Môi Trường xin lỗi vì sự cố khiến hàng hóa của quý khách bị hỏng và phải đi bảo hành.

Bách Hóa Môi Trường có chính sách bảo hành sản phẩm như sau:

+ Trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm bị lỗi sẽ được ưu tiên sửa chữa lại

+ Nếu sửa chữa không được khách hàng được đổi 1 sản phẩm hoàn toàn hoặc hoàn lại tiền theo tỉ lệ thời hạn bảo hành sản phẩm.

Vui lòng liên hệ hotline để được hướng dẫn