Tính toán công suất quạt thông gió cho buồng sơn màng nước

Làm cách nào để tính được công suất quạt thông gió của buồng sơn màng nước khi có thể tích của khu vực sơn, làm thế nào để lựa chọn công suất quạt hút phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bách Hóa Môi Trường sẽ chỉ cho các bạn qua bài viết này.

1. Vai trò của quạt hút đối với buồng sơn màng nước

Quạt hút gió tạo ra một luồng không khí có vận tốc lớn mang theo các hạt kích thước nhỏ trong không khí đi vào buồng sơn màng nước.

Tính toán công suất quạt thông gió của buồng sơn màng nước

Qua đó các hạt kích thước nhỏ được giữ lại trong nước còn không khí sạch theo hệ thống đường ống đi ra ngoài.

2. Tại sao phải tính toán công suất quạt gió

Vì vai trò quan trọng đối với việc các hạt kích thước nhỏ có được thu gom và đem ra ngoài hay không nên thiết bị cần phải được tính toán cẩn thận. 

  • Đảm bảo các hạt kích thước nhỏ trong khu vực sơn được hút hết ra ngoài.
  • Không quá mạnh để làm giảm diện tích màng nước tạo thành.
  • Chi phí sản xuất thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xem thêm: Nguyên lý hoạt động của buồng sơn màng nước phụ thuộc vào quạt thông gió

3. Cách tính công suất quạt thông gió cho buồng sơn màng nước

Mọi người muốn tính công suất quạt thông gió vui lòng làm theo các bước sau đây nhé.

Bước 1: Tính thể tích buồng sơn hoặc khu vực sơn 

Thể tích buồng sơn = chiều dài x chiều rộng x chiều cao 

Trong đó:
Các cạnh có thể đo thực tế đơn vị là m (mét)

Thể tích đơn vị m3 (mét khối)

Bước 2: Tính lưu lượng không khí buồng sơn cần dùng

Tg = X x V (m3/h)

Trong đó:

Tg: Tổng số mét khối không khí cần dùng trong 1 giờ

X là số lần thay đổi không khí – hay nói dễ hiểu là số lần đưa hết lượng không khí trong phòng đi ra ngoài.

Đối với buồng sơn thì yêu số lần thay đổi không khí là 60 lần/giờ.

V là thể tích không khí trong buồng sơn.

Đến bước này ta chỉ cần dựa vào lưu lượng không khí buồng sơn cần dùng để làm sạch hạt sơn kích thước nhỏ để tính ra lưu lượng của quạt thông gió.

Ví dụ:

Buồng sơn có kích thước dài x rộng x cao = 2x4x2 mét thì chọn quạt thông gió có công suất như thế nào?

Thể tích buồng sơn = 2x4x2 = 16 mét khối

Lưu lượng không khí cần dùng để làm sạch = 60×16 = 960 mét khối/giờ

Vậy công suất quạt hút gió là 960 mét khối/giờ.

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách tính sơ bộ công suất quạt thông gió cho buồng sơn màng nước. 

Nguồn: Bách Hóa Môi Trường

Trả lời