Tính toán bể tách mỡ theo diện tích sàn cho trung tâm thương mại, siêu thị

Tính toán kích thước, thể tích bể tách mỡ theo diện tích sàn cho các trung tâm thương mại hoặc siêu thị lớn rất phức tạp. Những nơi này thường dựa vào số diện tích sàn để tính ra số người rồi mới tính được kích thước bể. Cần xét trên nhiều những khía cạnh khác nhau để có đủ cơ sở thuyết phục chủ đầu tư. Cùng làm rõ qua bài viết dưới đây.

Công thức để tính toán kích thước bể tách mỡ theo diện tích sàn.

Công thức tính toán bể tách mỡ cho trung tâm thương mại

Một ví dụ cụ thể.

Đối với một trung tâm thương mại kết hợp khu căn hộ. Để tính được kích thước bể tách mỡ cần xét trên những điểm sau đây.

Bản vẽ một mặt sàn trung tâm thương mại

+ hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt từ khu căn hộ và khu trung tâm thương mại đi chung một hệ thống đường ống hay là đi riêng.

+ Trong trường hợp đi riêng ta bỏ qua không xét đến nước thải từ căn hộ mà chỉ tập trung vào nước thải ở khu trung tâm thương mại.

+ Trung tâm thương mại ở đây gồm những modul nhỏ nào và mục đích sử dụng là gì. Cho thuê làm siêu thị, nhà hàng. Khu này có các shop house, hay địa điểm cung cấp dịch vụ ăn uống hay là không.

+ Nếu có đầy đủ các loại hình dịch vụ cùng hoạt động trên sàn trung tâm thương mại cần xét đến xem yêu cầu của ban quản lý tòa nhà là yêu cầu xử lý tập trung hay xử lý theo đơn nguyên, mỗi modul lắp đặt một bể tách mỡ loại nhỏ thay vì một bể tách mỡ công suất lớn cho toàn bộ khu vực.

+ Nếu không có đầy đủ các loại hình dịch vụ mà chỉ có phục vụ cho hoạt động ăn uống của công nhân viên hoặc khách hàng đến thăm quan, mua sắm thì lúc này mới dựa vào diện tích sàn để tính toán kích thước bể tách mỡ.

Cơ sở để tính toán số người trên 1 diện tích sàn

Bảng tính toán cơ sở số người/ diện tích sàn

Hiện nay, theo các tiêu chuẩn thiết kế tại Việt Nam cữ mỗi 3 mét vuông tại trung tâm thương mại lại có 1 người. Như vậy sau khi thiết kế mặt sàn trung tâm thương mại ta có thể hoàn toàn dựa vào bản thiết kế tổng thể để tính toán ra được số người.

Tiêu chuẩn này có thể thay đổi theo thực tế, nếu lắp đặt bể tách mỡ vào các công trình đã đi vào hoạt động cần sử dụng thêm các hoạt động thống kê của đơn vị quản lý trung tâm thương mại. Sau đó lấy làm cơ sở tính toán.

Từ số người lấy theo các tiêu chuẩn thải nước hiện hành áp dụng vào công thức ban đầu bài viết. Ta tính toán được chính xác kích thước, thể tích bể tách mỡ cần dùng.

Tham khảo thêm bài viết tính toán bể tách mỡ để biết thêm thông tin chi tiết về loại công trình đặc biệt này. tính toán bể tách mỡ theo diện tích sàn.

Trả lời