Thiết kế bể tách dầu và các sản phẩm từ dầu thô đơn giản và hiệu quả

Dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô cần phải được tách ra khỏi hệ thống xử lý nước. Bài viết này chúng tôi sẽ chỉ ra các điểm đặc biệt trong thiết kế bể tách dầu để đạt hiệu quả tách dầu cao nhất.

1. Thiết kế căn cứ vào đâu

Sách ‘’Xử lý nước thải Công nghiệp’’ của thầy Trịnh Xuân Lai

Sau đây tôi xin trích một số đoạn để nói về thiết kế của bể tách dầu:

‘‘ Có 2 loại thiết bị lắng gạn dầu được áp dụng rộng rãi ở Châu  u và Mỹ theo nghiên cứu thiết kế của Viện dầu Hoa Kỳ API.

Thiết bị tách theo kiểu bể lắng ngang có mặt bằng hình chữ nhật và kiểu bể lắng đứng dạng hình trụ tròn. Trong các bể này, các giọt dầu phân tán trong nước, nổi dần lên mặt nước, tạo thành lớp dầu trên mặt nước và được gạt ra ngoài.

Bể tách dầu trong đặt các tấm song song tạo thành các ô lắng lớp mỏng. Các giọt dầu trong nước nổi lên gặp mặt dưới của các tấm lắng, tụ lại và đi dọc theo tấm, nổi lên mặt nước rồi được gạt ra ngoài.’’ Trang 20 -21.

Như vậy, về cơ bản thiết kế của bể tách dầu có thể có nhiều kiểu nhưng phần quan trọng nhất chính là những yếu tố 

2. Thiết kế tiêu chuẩn của bể tách dầu như thế nào

Thiết kế tiêu chuẩn của bể tách dầu phải bao gồm các phần sau.

+ Phần ổn định nước và phân ly

+ Phần thu hồi váng dầu

+ Phần thu hồi cặn 

Bất kể những thiết kế nào cùng phải đáp ứng các điều kiện trên. Tuy nhiên để áp dụng trong thực tế cần phải tính toán chi tiết và lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp nhất dựa vào các thông số sau:

+ Lưu lượng nước cần phải xử lý 

+ Loại dầu đi vào hệ thống

+ Yêu cầu hàm lượng dầu đầu ra

3. Những cải tiến trong thiết kế so với thực tế

Vì có yếu tố thực tế làm sao để đảm bảo hiệu quả lọc tách dầu cao nhất, tại nhiều nơi áp dụng các biện pháp để tăng cường hiệu quả của các bể tách dầu.

+ Bổ sung vách ngăn làm bằng vải lọc dầu để hiệu quả lọc đạt cao hơn

+ Bổ sung máy thổi khí cỡ nhỏ để tăng cường khả năng phân li dầu ra khỏi nước. Những hạt dầu bé li ti sẽ được những bong bóng khí đẩy lên trên bề mặt nước hợp nhất với các hạt dầu có kích thước lớn hơn. 

+ Sử dụng các máy hút váng dầu thay vì để dầu chảy tự nhiên qua hệ thống đường ống

+ Lắp đặt các cảm biến dầu để báo hiệu sự có mặt của dầu, kết hợp với bơm tuần hoàn nước nhiễm dầu để đạt hiệu quả tốt hơn.

Có nhiều cải tiến đang được áp dụng để hiệu quả lọc dầu tốt hơn nữa. Tuy nhiên cần có thời gian để chứng minh hiệu quả so với thực tế.

4. Mẫu thiết kế đơn giản của bể tách dầu

Dưới đây là một thiết kế đơn giản theo thiết kế bể tách dầu API của Mỹ.

Ảnh bản vẽ thiết kế bể tách dầu

5. Lưu ý khi thiết kế

Khi thiết kế bể cần phải đặc biệt chú ý để trả lời các câu hỏi sau:

+ Lọc loại dầu hoặc sản phẩm nào từ dầu thô: mỗi loại dầu có những đặc điểm khác nhau về độ nhớt, tính chất…

+ Lưu lượng nước nhiễm dầu cần phải xử lý

+ Quy mô nhà máy, mức đầu tư của toàn bộ dự án 

+ Mục đích của việc tách dầu ra khỏi nước: Lọc dầu ra khỏi hệ thống xử lý nước sạch khác với hệ thống xử lý nước thải.

+ ….

Như vậy, bài viết này đã tổng hợp các thông tin về thiết kế của bể tách dầu

Trả lời