Tải miễn phí – ”Xử lý nước thải công nghiệp” – Trịnh Xuân Lai – File PDF

Xin chia sẻ cuốn sách ”Xử lý nước thải công nghiệp” của thầy Trịnh Xuân Lai bản PDF.

Được Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản năm 2009 đã phục vụ công tác giảng dạy của nhiều đời sinh viên các trường đại Học xây dựng, đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đại học Bách Khoa …. Đến nay mình mới sưu tầm được sách của thầy bằng bản PDF nên chia sẻ với mọi người.

Ảnh bìa cuốn sách Xử lý nước thải công nghiệp thầy trịnh Xuân Lai
Ảnh bìa cuốn sách Xử lý nước thải công nghiệp thầy Trịnh Xuân Lai

Tóm tắt nội dung của 144 trang sách này gồm hai phần:

Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp như: Bể điều hòa, lưu lượng và chất lượng, trung hòa, tách dầu mỡ, tuyển nổi, khử chất hữu cơ, bay mùi bằng phương pháp làm thoáng, khử kim loại nặng, oxy hóa khử, hấp thụ các chất bẩn bằng than hoạt tính, lọc qua màng thẩm thấu ngược, bể lọc trao đổi inon, hệ thống hồ sinh học ….

Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của: Công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da ….

Cuốn sách ”Xử lý nước thải công nghiệp” do thầy Trịnh Xuân Lai phác thảo và viết phần lý thuyết trong các chương mục, Thầy Nguyễn Trọng Dương chỉnh lý và viết phần chi tiết, tính toán cụ thể và phác thảo các hình vẽ minh họa với hi vọng cung cấp được một số tài liệu tham khảo có ích cho các đồng nghiệp đang hoạt động và công tác trong lĩnh vực cấp thoát nước và bảo vệ môi trường.

Trả lời