Top 15 tài liệu – sách hay về cánh khuấy trong nước và nước ngoài

Có rất ít tài liệu tại Việt Nam viết về cánh khuấy và các thiết bị khuấy trộn. Tại bài viết chúng tôi tổng hợp danh sách 15 tài liệu đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín nhất và được các trường đại học nổi tiếng đưa vào giảng dạy tại các bộ môn như xử lý nước thải, nước cấp…

A. Sách và tài liệu nước ngoài về cánh khuấy

1. Cokolob I. A (1975), Cơ sở thiết kế máy và máy móc tự động sản xuất thực phẩm, Nhà xuất bản  Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 

2. Mennhicốp C.V (1978), Cơ giới hóa và tự động hóa trong chuồng trại chăn nuôi gia súc, Nhà xuất bản Bông lúa, Leninguad. 

3. Landau L.D và Lifsitx E.M (2001), Thủy động lực học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 

4. Vennhicop V.A (1976), Lý thuyết mô hình đồng dạng, Nhà xuất bản Trường Đại học Mockba. 

5. Xedov L.I (1984), Các phương pháp đồng dạng và thứ nguyên trong cơ học, Bùi Hữu Dân dịch, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 

B. Sách và tài liệu Việt Nam về cánh khuấy

1. Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình (2011), Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

2. Nguyễn Thanh Hào (2007), Nghiên cứu dòng phun rối xoáy hai pha không đồng nhất trong buồng đốt công nghiệp, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật trường Đại học Bách khoa – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nguyễn Thanh Nam (2008), Dòng phun rối tự do và phương pháp tính, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 

4. Nguyễn Thanh Nam (2008), Cơ học lưu chất tính toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Nguyễn Hoàn Thiện (2006), Nghiên cứu quá trình trộn hỗn hợp bê tông nhựa nóng trong buồng trộn cưỡng bức chu kỳ hai trục, Luận văn Thạc sĩ Đại học Giao thông Vận Tải chuyên ngành máy xây dựng và xếp dỡ, Hà Nội. 

6. Nguyễn Minh Tuyền (1987), Các máy khuấy trộn trong công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 

7. Tào Khang (2003), Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi, Nhà xuất bản Thượng Hải.  

8. Trần Quang Quý, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Bính (2001), Máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội. 

9. Phạm Văn Lang (1996), Đồng dạng, mô hình và phép phân tích thứ nguyên và ứng trong kỹ thuật nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 

10. Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam (2004), Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm (tập 2) – Cơ học vật liệu rời, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

Như vậy, với 15 cuốn sách và tài liệu về cánh khuấy này mình nghĩ rằng mọi người nên chọn lọc và nghiên cứu để có cái nhìn sâu rộng nhất.

Trả lời