Ô nhiễm môi trường nước bằng tiếng anh

Ô nhiễm môi trường nước bằng tiếng anh là ‘‘Water pollution’’ đây là một từ chính xác được hiểu là ô nhiễm nguồn nước.

Water pollution được định nghĩa là gì?

Water pollution được định nghĩa là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người. Các vùng nước bao gồm ví dụ như hồ, sông, đại dương, tầng chứa nước và nước ngầm. Ô nhiễm nước là kết quả khi các chất gây ô nhiễm được đưa vào môi trường tự nhiên.

Tìm kiếm từ khóa water pollution

Thử tìm kiếm với từ khóa water pollution chúng ta dễ dàng tìm kiếm được các hình ảnh về xả thải các nguồn ô nhiễm như nước thải chưa qua xử lý, chất thải rắn, túi nilon…. ra môi trường nước.

Từ water pollution cũng được sử dụng nhiều trong các báo cáo là từ có tính bao quát tổng thể về sự ô nhiễm của môi trường nước nói chung.

Các nước phát triển cũng đã từng như chúng ta đánh đổi tất cả để lấy kinh tế, sau đó họ nhìn lại và thấy rằng việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. 

Đặc biệt là môi trường nước dễ bị tổn thương.

Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam thì sao

Cũng giống như định nghĩa trên Việt Nam coi những tác động của con người gây nên các sự biến đổi về thành phần tính chất của nước là ô nhiễm môi trường nước.

Và tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam thì rất đáng báo động, theo nhiều thống kê có tới 50-70% nước thải công nghiệp không qua xử lý được thải trực tiếp ra môi trường.

Còn gần nước thải sinh hoạt thì khoảng 40-50 % không được xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường.

Nhiều sự kiện về ô nhiễm môi trường nước đã xả ra như:

Ô nhiễm sông Thị Vải

Ô nhiễm nước ven biển miền trung Formosa

Như vậy, Ô nhiễm môi trường nước bằng tiếng anh hay tiếng việt đều mô tả sự ô nhiễm nguồn nước do con người gây ra.

Bùi Quang Đại

Là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn môi trường. Thuộc biên chế của Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố Môi Trường Việt Nam - SOS Việt Nam. Với 5 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Chỉ đạo tập huấn, diễn tập cho 150 đơn vị cấp cơ sở. Tham mưu hướng dẫn khắc phục 96 sự cố môi trường lớn nhỏ tại Việt Nam trong đó có ứng phó sự cố môi trường nhà máy thép Fomosa - Hà Tĩnh. Sự cố tràn dầu tại nhà máy nước sạch Sông Đà - Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!