Mục tiêu trồng và phát triển rừng của Bách Hóa Môi Trường

Công ty Bách Hóa Môi Trường là một công ty chuyên cung cấp các thiết bị phục vụ trong lĩnh vực môi trường. Có lẽ vì tình yêu môi trường nên chúng tôi đã quyết định đầu tư – phát triển – bảo vệ – khai thác nguồn lợi từ rừng. 

Hình minh họa

Phía trước còn rất nhiều công việc để làm, nhưng tôi tin sẽ không là quá muộn nếu chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay.

Bách Hóa Môi Trường tập trung phục vụ khách hàng của mình và trích một phần lợi nhuận của công ty để đầu tư mua đất rừng, sau đó sẽ phát triển theo định hướng.

2021 – mục tiêu có được 1 ha rừng đầu tiên

2022 – 

2023 – 

2024 –

Bách Hóa Môi Trường cam kết mọi nguồn thu từ việc canh tác và phát triển rừng đều để tham gia và phục vụ các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương

Tạo ra được sản phẩm từ rừng.

Phục vụ các hoạt động tại địa phương như giúp đỡ người dân gặp khó khăn, trao học bổng cho học sinh gặp khó khăn tại địa phương, trao học bổng và điều kiện thực tập cho các sinh viên ngành lâm nông nghiệp.

Trước mắt là thế, nhưng tôi cam kết sẽ theo đuổi mục tiêu này trong những năm tiếp theo của sự nghiệp.

Trả lời