Cấu tạo của bể tách dầu: Tổng hợp thông tin chi tiết

Dầu và các sản phẩm từ dầu thô cần phải được loại bỏ khỏi hệ thống xử lý nước. Bài viết này cung cấp một cách đầy đủ thông tin về cấu tạo của dòng sản phẩm này.

1. Nguyên lý cơ bản

Dầu có trọng lượng riêng nhẹ hơn nước nên nguyên lý làm việc của bể tách dầu chính là ‘’tạo điều kiện để dầu và nước phân li ra khỏi nhau’’.

Tuy nhiên dầu còn có 1 đặc tính nữa đó là bám dính. Trong quá trình nước nhiễm dầu phát sinh từ nguồn phát thải đến được bể xử lý có tiếp xúc với rác, bùn cát, những hạt dầu nhỏ li ti hoàn toàn có thể bám dính trên các ‘’vật chủ’’ đó.

Cho nên cấu tạo bể tách dầu cần phải có cả bộ phận để thu hồi những rác thải này.

Chi tiết có trong phần 3

2. Căn cứ chứng minh cấu tạo bể tách dầu

Có nhiều tài liệu nghiên cứu viết rất rõ về cấu tạo của bể tách dầu tuy nhiên một trong các tài liệu tại Việt Nam chúng tôi đã nghiên cứu và thực tế chứng minh là các dẫn chứng, phương pháp tính toán kích thước thước bể tách dầu sau này hoàn toàn hợp lý.

Sách ‘’Xử lý nước thải Công nghiệp’’ của thầy Trịnh Xuân Lai

Sau đây tôi xin trích một số đoạn để nói về cấu tạo của bể tách dầu:

‘’Tách sơ bộ dầu khỏi nước thải có thể thực hiện bằng hai quy trình

Quy trình tách dầu bằng trọng lực: Các giọt dầu nhẹ hơn nước sẽ nổi lên mặt nước và được gạt ra ngoài, còn các hạt cặn dính dầu nặng hơn nước sẽ lắng xuống đáy và được thoát ra ngoài’’ – Trang 20.

‘’ Có 2 loại thiết bị lắng gạn dầu được áp dụng rộng rãi ở Châu Âu và Mỹ theo nghiên cứu thiết kế của Viện dầu Hoa Kỳ API.

Thiết bị tách theo kiểu bể lắng ngang có mặt bằng hình chữ nhật và kiểu bể lắng đứng dạng hình trụ tròn. Trong các bể này, các giọt dầu phân tán trong nước, nổi dần lên mặt nước, tạo thành lớp dầu trên mặt nước và được gạt ra ngoài.

Bể tách dầu trong đặt các tấm song song tạo thành các ô lắng lớp mỏng. Các giọt dầu trong nước nổi lên gặp mặt dưới của các tấm lắng, tụ lại và đi dọc theo tấm, nổi lên mặt nước rồi được gạt ra ngoài.’’ Trang 20 -21.

3. Cấu tạo cơ bản

Cấu tạo của bể tách dầu về cơ bản có 3 phần riêng biệt.

+ Phần ổn định dầu

+ Phần thu váng dầu

+ Phần thu cặn 

Có nhiều cách chế tạo bể tách dầu nhưng về cơ bản các thiết kế đều phát triển từ cấu tạo cơ bản trên.

4. 7 mẫu cấu tạo của bể tách dầu

Thiết kế 1: Cấu tạo bể ba ngăn

thùng lọc mỡ 4 ngăn có một ngăn chứa nước thải

Thiết kế 2: Cấu tạo bể ba ngăn có thêm vách ngăn lọc dầu

Thiết kế 3: Cấu tạo bể tách dầu có cào cặn đáy

Thiết kế 4: Bể tách dầu có thiết bị máy có dây xích

Thiết kế 5: Cấu tạo bể tách dầu hình trụ tròn

Thiết kế 6: Cấu tạo bể tách dầu API

Thiết kế 7: Cấu tạo bể tách dầu CPI

Như vậy, bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin cấu tạo bể tách dầu, chi tiết vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi.

Trả lời