Buồng sơn màng nước hấp thụ hạt kích thước nhỏ nhất là bao nhiêu?

Kích thước hạt sơn nhỏ nhất mà đầu béc phun sơn có thể tạo ra là 0.34 milimet tương đương với 340 nano mét. Là kích thước nhỏ nhất mà buồng sơn màng nước có thể hấp thụ được.

1. Kích thước hạt sơn nhỏ nhất được tạo ra?

Tùy thuộc vào từng nhà máy khác nhau mà cần kích thước hạt sơn to nhỏ khác nhau, nếu bề mặt sơn càng mịn thì yêu cầu hạt sơn tạo ra càng nhỏ.

Kích thước hạt sơn nhỏ nhất được tạo ra nhờ các máy phun sơn thông thường là 0,34 milimet.

Chúng được tạo ra nhờ những máy phun sơn có đầu béc phun rất nhỏ, và được ứng dụng chủ yếu để phun sơn ô tô, xe máy.

Trong điều kiện làm việc tối ưu, buồng sơn màng nước hoàn toàn có thể hấp thụ được những hạt sơn kích thước nhỏ đến 0,34 milimet lên đến 99%.

Xem thêm: 3 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của buồng sơn màng nước

2. Điều kiện làm việc tối ưu của buồng sơn

Nói điều kiện làm việc tối ưu của buồng sơn màng nước có thể hút hết 99% hạt sơn kích thước nhỏ là”

2.1. Buồng sơn có không gian kín

Buồng sơn có không gian kín và chỉ có một hoặc nhiều cửa lấy gió vào ở sát mặt đất. Như vậy, khi quạt gió làm việc nó sẽ tạo ra một luồng gió thổi từ dưới lên trên.

Đảm bảo các hạt sơn kích thước nhỏ không thể dính xuống bề mặt đất mà sẽ bay từ dưới đất lên trên đi vào miệng thu gió của thiết bị.

2.2. Trước khi làm việc bật thiết bị trước 3-5 phút

Trước khi bắt đầu ca làm việc, hãy khởi động buồng sơn màng nước trước từ 3-5 phút. Thời gian này đủ để quạt gió hoàn thiện hết 1 chu trình hút sạch không khi có sẵn trong buồng sơn.

Khi đó tạo ra những luồng không khí cố định chạy khắp không gian buồng sơn, đảm bảo mọi hạt sơn không dính vào đối tượng sẽ được hút vào màng nước.

2.3. Sau khi làm việc để thiết bị chạy thêm 3-5 phút

Thiết bị chạy thêm 3-5 phút sau khi dừng quá trình làm việc sẽ giúp mọi hạt sơn đang luẩn quẩn trong không khí bị hút hết vào buồng sơn màng nước.

Khi đáp ứng được 3 điều kiện này thì thiết bị buồng sơn màng nước của Bách Hóa Môi Trường có thể hút hết 100% hạt sơn kích thước nhỏ nhất từ 0,34 milimet.

Nguồn: Bách Hóa Môi Trường

Trả lời