Ảnh hưởng của dầu mỡ thừa đến hệ thống xử lý nước thải

Dầu mỡ thừa là nguyên nhân gián tiếp cũng như trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải. Tắc nghẽn, giảm khả năng hoạt động của vi sinh vật là những biểu hiện chính. Chúng ta cần loại bỏ dầu mỡ thừa ra khỏi hệ thống.

Đặc điểm chung của hệ thống xử lý nước thải.

Đặc điểm của những hệ thống xử lý nước thải tập trung ở Việt Nam hiện nay là chưa có sự phân hóa giữa nước thải sinh hoạt của công nhân và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Điều này dẫn tới nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp đi chung vào một hệ thống đường ống dẫn và cùng trải qua các công đoạn xử lý giống nhau.

Do thành phần tính chất nước thải khác nhau nên làm như thế có nhiều rủi ro khi vận hành toàn bộ hệ thống. Trong đó dầu mỡ thải của nước thải sinh hoạt là một trong các nguyên nhân hàng đầu.

dầu mỡ trong nước thải sinh hoạt ảnh hưởng tới hệ thống xử lý nước thải
Dầu mỡ thừa từ quá trính sinh hoạt

Những rủi ro khi vận hành hệ thống

Thứ nhất: Tắc nghẽn đường ống dẫn nước.

Đây là tác hại lớn nhất do dầu mỡ gây ra nguyên nhân là vì chi phí để khắc phục sửa chữa là rất lớn. Và khi hệ thống đã đi vào vận hành mà đường ống bị tắc dẫn tới phải dừng toàn bộ hệ thống xử lý lại gây ra tổn thất rất lớn cho doanh nghiệp.

Trong nhiều trường hợp khi tính toán xây dựng ban đầu, kỹ sư thiết kế còn phải tính toán kích thường đường kính ống dẫn nước, kích thước các bể chứa nước tăng lên để đảm bảo quá trình xử dụng không bị tắc nghẽn.

Thứ hai: Giảm hiệu quả xử lý nước thải.

Dầu mỡ là một chất thải hữu cơ bền vững, khó xử lý bằng các phương pháp thông thường cho nên khi đi vào hệ thống xử lý nước thải sẽ gây cản trở, ức chế quá trình phát triển của vi sinh vật.

Hoặc ngăn cản không khi hòa tan vào nước, sinh ra các chất độc hại từ quá trình phân hủy chậm của mình.

Thứ ba: Gây hỏng hóc thiết bị.

Ngoài gây ra tắc nghẽn, dầu mỡ thừa cũng ảnh hưởng đến các thiết bị như cánh quạt bơm nước. Cánh khuấy, song chắn rác, đĩa thổi khí, máy châm hóa chất ….

Đây toàn là những thiết bị dễ bị ảnh hưởng bởi dầu mỡ thừa cho nên cần có biện pháp mạnh nhằm loại bỏ dầu mỡ thửa ra khỏi hệ thống xử lý nước thải.

Một sản phẩm bể tách mỡ kích thước lớn

Tìm hiều thêm về bể tách mỡ công nghiệp giúp làm rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của bể tách mỡ trong hệ thống xử lý nước thải và ảnh hưởng của dầu mỡ thừa đến hệ thống xử lý nước thải.

Trả lời